AUTOR STRONY / PAGE AUTHOR

TO NIE JEST AUTORSKA STRONA OSOBY NA NIEJ PREZENTOWANEJ. ADMINISTRUJĄ JĄ SYMPATYCY FUNDACJI „PARAGRAF”. PONIEWAŻ JEST TO OSOBA PUBLICZNA, TO O JEJ DZIAŁALNOŚCI DZIENNIKARZE REPREZENTUJĄCY OPINIĘ PUBLICZNĄ MAJĄ PRAWO I OBOWIĄZEK INFORMOWAĆ. W POLSCE KAŻDY MA PRAWO ZAREJESTROWAĆ I UŻYWAĆ DOWOLNĄ DOMENĘ.
————————————————
THIS IS NOT THE AUTHOR’S PAGE OF THE PERSON PRESENTED ON IT. IT IS ADMINISTERED BY SUPPORTERS OF THE „PARAGRAF” FOUNDATION. BECAUSE THIS IS A PUBLIC FIGURE, JOURNALISTS REPRESENTING THE PUBLIC HAVE THE RIGHT AND OBLIGATION TO INFORM ABOUT THEIR ACTIVITIES. IN POLAND, EVERYONE HAS THE RIGHT TO REGISTER AND USE ANY DOMAIN.